Gorzowski Klaster Energii

Gorzowski Klaster Energii został powołany pomiędzy podmiotami skupionymi wokół terenu zasadniczej działalności klastra czyli Gorzowa Wielkopolskiego. Głównym inicjatorem powstania Gorzowskiego Klastra Energii (GKE) jest Inneko sp. z o.o., która jest liderem klastra. W skład GKE wchodzą podmioty, które charakteryzują się wieloletnią wzajemną współpracą. Intencją twórców i członków GKE jest wdrażanie na obszarze działania klastra nowatorskich rozwiązań, których celem jest optymalizacja i koordynacja procesów utylizacji odpadów, wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych, wytwarzania, konsumowania i dystrybucji energii przy poszanowaniu środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o jakość powietrza.

Członkowie GKE

Podmioty współpracujące z GKE