konferencja


KONFERENCJA - INFORMACJE ---> ZOBACZ


INNEKO Sp. z o.o.

lider/koordynator klastra

BEF

producent energii

ENERI

producent energii

NEO

producent energii


GTBS

odbiorca energii

ENERIS

odbiorca energii

INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA

jednostka badawczo-rozwojowa

KIER

KONFERENCJA INFORMACJE

Misja Gorzowskiego Klaster Energii

Misja realizowana przez GKE jest realizacją doktryny gospodarki o obiegu zamkniętym. Zakres funkcjonowania Gorzowskiego Klastra Energii w dużej mierze skupia się wokół głównych obszarów aktywności gospodarczej lidera, jakimi są selekcja, przetwarzanie i utylizacja odpadów komunalnych. W chwili obecnej członkowie klastra produkują energię elektryczną ze słońca oraz biogazu a docelowo paliw alternatywnych. Jednym z podstawowych celów stawianych sobie przez GKE jest optymalizacja produkcji energii poprzez wykorzystanie technologii wysokosprawnej kogeneracji, która bazować ma na lokalnych zasobach, pochodzących z dotychczas niewykorzystanego potencjału jakimi są odpady.

Informacje

  • Witamy na stronie
    Gorzowskiego
    Klastra Energii
    Gorzowski Klaster Energii
  • Zapraszamy do zapoznaina się z informacjami o GKE
    Gorzowski Klaster Energii